Author: djulisyfa aidha kholillah

Posts by djulisyfa aidha kholillah:

  • Tali Pocong yang Lepas, 10 Nov 2018 in Cerita Hantu

    Halo teman-teman ketemu lagi bersama djulisyfa, maaf ya lama bikin cerita lagi aku. Kali ini akan menceritakan tali pocong yang lepas ya sudah lets go to the story. Pada hari…